Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

«Βασίλειος ο Μέγας», τεύχ. 74, Απρ. - Ιούν. 2017


ΤΕΥΧΟΣ 74             ΤΡΙΠΟΛΙΣ           ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2017

Ἠ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός στόν κόσμο καί στήν ἱστορία. Οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, πού ἔλαβαν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως καί τό μετέδωσαν στούς Μαθητές τοῦ Κυρίου καί στή συνέχεια σ’ ὅλο τόν κόσμο, ἦταν οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες. Ἡ Ἐκκλησία μας τίς τιμᾶ τήν τρίτη Κυριακή «ἀπό τοῦ Πάχα», τήν «Κυριακή τῶν Μυροφόρων».
Μυροφόρες ὀνομάζονται οἱ γυναῖκες πού, ὅσο ζοῦσε ὁ Χριστός, ἦταν μαθήτριές του καί ἔμειναν μαζί μέ τήν Παναγία κατά τή Σταύρωση, θρήνησαν μαζί της, κι ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶχαν κρυφτεῖ, αὐτές θέλησαν νά μυρώσουν τό Σῶμα Του, μέ τόν τρόπο πού συνήθιζαν ἐκεῖνα τά χρόνια. Ἀγόρασαν, λοιπόν, ἀκριβά ἀρώματα (μύρα) καί πῆγαν ξημερώματα Κυριακῆς στόν Τάφο τοῦ Ἰησοῦ νά τόν μυρώσουν.
Ἔτσι, ὄχι μόνο ἔμαθαν πρῶτες ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, ἀλλά καί πρῶτες εἶδαν καί προσκύνησαν τόν ἀναστάντα Κύριο, σάν μιά μορφή ἐπιβράβευσης γιά τήν πίστη καί τήν ἀνδρεία τους κατά τά θεῖα Πάθη.

Οἱ Μυροφόρες δέν πῆγαν στόν Τάφο ὅλες μαζί, ἀλλά σέ διάφορες ὁμάδες, δυό καί τρεῖς φορές. Πῆγαν τό πρωί, ἄλλα ὄχι κατά τήν ἴδια χρονική στιγμή.
Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί ἡ «ἄλλη Μαρία» ἔφτασαν πρῶτες στόν Τάφο. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐξηγοῦν ὅτι μέ τήν φράση «ἡ ἄλλη Μαρία» περιγράφεται ἡ Θεοτόκος, ἐπειδή οἱ Εὐαγγελιστές δέν ἤθελαν νά δώσουν ἀφορμή στούς ἀπίστους, γράφοντας ὅτι ἡ Μητέρα Του ἦταν ἡ πρώτη μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως.
Ὁ Χριστός εἶχε ἀναστηθεῖ, τό Μνημεῖο ἦταν κενό. Καθώς πήγαιναν στόν Τάφο, ἀνησυχοῦσαν γιά τόν λίθο, μέ τόν ὁποῖο εἶχε σφραγιστεῖ ὁ Τάφος, ἐπειδή ἦταν πολύ μεγάλος καί δέν ἤξεραν πῶς θά τόν μετακινοῦσαν. Ἕνας Ἄγγελος κατεβαίνει, γίνεται σεισμός καί ὁ λίθος κυλᾶ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἑρμηνεύει ὅτι ἦταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Ὁ Ἄγγελος, πού κάθεται πάνω στόν λίθο, τούς λέει νά μή φοβοῦνται. «Γνωρίζω ὅτι ζητᾶτε τόν Ἰησοῦ, τόν ἐσταυρωμένο. Δέν εἶναι ἐδῶ. Ἀναστήθηκε, ὅπως εἶχε πεῖ». Τούς ἔδειξε τόν κενό Τάφο καί τούς εἶπε νά ποῦν τά νέα στούς Μαθητές. Γίνονται, λοιπόν, οἱ Μυροφόρες εὐαγγελίστριες τῶν Εὐαγγελιστῶν καί ἀπόστολοι τῶν Ἀποστόλων.
Ὁ ὅσιος Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης ἀναφέρει ἀναλυτικά ποιές ἦταν οἱ Μυροφόρες.
Ἡ πρώτη εἶναι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καταγόμενη ἀπό τά Μάγδαλα, ἀπό τήν ὁποία ὁ Χριστός εἶχε βγάλει ἑπτά δαιμόνια. Καί γι’ αὐτή τήν εὐεργεσία τόν ἀκολουθοῦσε. Μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, πῆγε στή Ρώμη, στόν αὐτοκράτορα Τιβέριο, καί θεράπευσε τό μάτι του. Ἐπίσης, κατήγγειλε στόν Τιβέριο τόν Πιλᾶτο καί τούς ἀρχιερεῖς γιά τήν ἄδικη σταύρωση τοῦ Χριστοῦ κι αὐτός τούς θανάτωσε. Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή πέθανε στήν Ἔφεσσο, ὅπου τήν ἔθαψε ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ἀργότερα ὁ αὐτοκράτορας Λέων ὁ Σοφός, πῆρε τό λείψανό της στήν Κωνσταντινούπολη.
Δεύτερη ἦταν ἡ Σαλώμη, κόρη τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, ἡ ὁποία ἀργότερα παντρεύτηκε τόν μικρό Ζεβεδαῖο.
Τρίτη Μυροφόρος ἦταν ἡ Ἰωάννα, ἡ γυναίκα τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπίτροπος καί οἰκονόμος στό σπίτι τοῦ βασιλιᾶ Ἡρῴδη.
Τέταρτη ἡ Μαρία, ἡ ἀδερφή τοῦ Λαζάρου, ἡ ὁποία προηγουμένως εἶχε ἀλείψει τόν Χριστό μέ τό μύρο, ὅπως γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης.
Πέμπτη ἦταν ἡ ἀδερφή της ἡ Μάρθα, ἡ ὁποία ὑπηρετοῦσε τόν Χριστό μέ πολύ προθυμία ἀπό τήν ἀρχή.
Ἕκτη εἶναι ἡ Μαρία, ἡ γυναίκα τοῦ Κλωπᾶ. Αὐτή τή Μαρία, ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὀνομάζει «ἀδελφή της Θεοτόκου». Ὁ Ἰωακείμ, ὁ πατέρας τῆς Παναγίας, εἶχε ἕνα ἀδελφό, καί ὅταν ἐκεῖνος πέθανε χωρίς νά ἔχει παιδί, πῆρε τήν γυναίκα του ὡς σύζυγό του, σύμφωνα μέ τόν Μωσαϊκό νόμο. Μέ αὐτήν ἀπέκτησε ἕνα παιδί, τή Μαρία.
 Ἕβδομη Μυροφόρος ἦταν ἡ Σωσσάννα.
Ὑπῆρχαν κι ἄλλες Μυροφόρες, πού βοηθοῦσαν τίς παραπάνω, ὅπως λέει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἀλλά τά ὀνόματά τους δέν ἀναφέρονται ἀπό τούς Εὐαγγελιστές, γιατί δέν τίς θεωροῦσαν σημαντικές.
Ὁ Μητροπολιτικός μας Ναός τίμησε φέτος ἰδιαίτερα τίς θαρραλέες αὐτές μαθήτριες τοῦ Κυρίου, κοσμώντας τόν Ἐπιτάφιο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς μέ παραστάσεις Μυροφόρων γυναικῶν.
Ὅπως συνηθίζεται τά τελευταῖα χρόνια, ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, πέρα ἀπό τόν παραδοσιακό στολισμό, ὁ ὁποῖος γίνεται πάντοτε μέ εὔοσμα ἄνθη, διακοσμεῖται στίς τέσσερις πλευρές του μέ ἐκκλησιαστικά σχέδια καί παραστάσεις, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται καί κατασκευάζονται μέ διακοσμητικές πέρλες εὐτελοῦς οἰκονομικῆς ἀξίας.
Ἔτσι καί τή φετινή χρονιά ὑλοποιήθηκε μιά ἐργασία ξεχωριστή στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου μας. Ὁ βασικός στολισμός περιεῖχε τέσσερις παραστάσεις Μυροφόρων Γυναικῶν, πού στέκονταν ἐπιβλητικά στίς τέσσερις παραστάδες τοῦ Ἐπιταφίου. Πρόκειται γιά τίς γυναῖκες, πού φρόντισαν γιά τόν Θάνατο τοῦ Ἀθάνατου, τίς γυναῖκες ἐκεῖνες, πού ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ τούς ἔδωσε ζωή καί ἦταν αὐτές, πού μᾶς μετέφεραν τό ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως. Τά κεντρικά σημεῖα τοῦ Ἐπιταφίου κοσμήθηκαν μέ τήν ἐπιγραφή, κεντημένη μέ πέρλες, ἡ ὁποία ἀνέγραφε: «Ἔραναν τόν τάφο, αἱ Μυροφόροι μύρα». Στόν τροῦλο ὑπῆρχαν περίτεχνες παραστάσεις μέ μυροδοχεῖα καί στήν κορφή δέσποζε λαμπρός ὁ τίμιος Σταυρός.
Ὁ φετεινός Ἐπιτάφιος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.
Ἡ ὑλοποίηση καί αὐτοῦ τοῦ σχεδίου ἄρχισε πολλούς μῆνες νωρίτερα, ἀπό τόν μῆνα Σεπτέμβριο τοῦ περασμένου ἔτους. Στό ἄκουσμά του ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου μπορεῖ νά φαντάζει εὔκολος καί ἁπλός, πρᾶγμα πού δέν συνάδει μέ τήν πραγματικότητα. Ἀπό τή σύλληψη τοῦ σχεδίου ἕως καί τήν ἐφαρμογή του, ἡ διαδικασία πού ἀκολουθήθηκε ἦταν ἀρκετά ἀπαιτητική, γεμάτη ἐκπλήξεις καί δυσκολίες. Χρειάστηκαν πάρα πολλές ὧρες δουλειᾶς, πολύ μεράκι καί ἀδιάλειπτη προσευχή. Ἐργασία, ἡ ὁποία σχεδιάστηκε καί προσαρμόστηκε πάνω στόν Ἐπιτάφιο ἐκ τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν, πού ἐργάζονται ἄοκνα ὑπό τό ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


Ἀπό τήν δραστηριότητα τῆς ἐνορίας μας

Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη τελέστηκαν καί φέτος οἱ Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος στόν Μητροπολιτικό Ναό. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ προέστη στίς Ἀκολουθίες τῶν Ἀχράντων Παθῶν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, τῆς Ἀποκαθηλώσεως τῆς Μ. Παρασκευῆς, στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου καθώς καί στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί στή Θεία Λειτουργία τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στόν Μητροπολιτικό Ναό, περιστοιχισμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί μέ τήν παρουσία πιστῶν, μέ τούς ὁποίους ἀντάλλαξε ἀναστάσιμες εὐχές καί προσέφερε εἰς ἕνα ἕκαστον πασχαλινό αὐγό, ὡς εὐλογία καί σύμβολο ἀναστάσεως. Ὅπως εἶναι γνωστό, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τελεῖται ὁ «Ἑσπερινὀς τῆς Ἀγάπης», ὅπου στήν Ἀκολουθία διαβάζεται σέ πολλές γλῶσσες τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί ἔτσι διατρανώνεται παγκοσμίωςτό κοσμοσωτήριο μήνυμα τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς καί ἐλπίδας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Εἶναι ὁ ἀκλόνητος βράχος, πάνω στόν ὁποῖο εἶναι κτισμένη ἡ «Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».
Πανηγυρική ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 17/4/2017, στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου Τριπόλεως. Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου Τριπόλεως ἑορτάζεται τήν 14η Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους. Σημειώνουμε δέ, ὅτι τήν 22α Μαΐου ἑκάστου ἔτους, συνεορτάζεται ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, καί εἶναι ἡ ξεχωριστή ἡμέρα, πού ἀγάλλεται ἡ Τρίπολη καί ἑορτάζειἡ Ἱερά μας Μητρόπολη.
Προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Ἱ. Μονή Αἰμυαλῶν Γορτυνίας πραγματοποίησε τό Κατηχητικό Σχολεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τό Σάββατο 29/4/2017, μέ ἀφορμή τή λήξη τῶν μαθημάτων του γιά τό τρέχον Κατηχητικό ἔτος 2016-2017. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, μία ἀκόμη κατηχητική περίοδος ἔφτασε στό τέλος της. Σύσσωμη ἡ Κατηχητική Ὁμάδα, τά κατηχητόπαιδα, ἀλλά καί οἱ γονεῖς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐφημέριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ π. Σωτήριο, τήν Κατηχήτρια κ. Ἀγγελική Χαϊδᾶ καί τίς συνεργάτιδές της, ἔφθασαν στήν ἱστορική Μονή Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Αἰμυαλῶν, κοντά στή Δημητσάνα Γορτυνίας, ὅπου τελέστηκε ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στήν συνέχεια μίλησε στούς μαθητές καί τούς προσκυνητές κάποιος ἀπό τούς Πατέρες τῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία τοῦ Μοναστηριοῦ καί στήν ἀποστολή τοῦ μοναχισμοῦ στήν ἐποχή μας. Μετά τό κέρασμα πού προσέφερε ἡ Μονή, τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἐπισκέφθηκε τό φυσικό μουσεῖο ὑδροκίνησης στή Δημητσάνα, ὅπου οἱ μικροί μαθητές καί οἱ συνοδοί τους εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν παραδοσιακές τέχνες, μηχανήματα καί ἐπαγγέλματα, ὅπως ὁ νερόμυλος, ἡ νεροτριβή, τό βρυσοδεψεῖο, τό ἀποστακτήριο καί ὁ μπαρουτόμυλος, στά ὁποῖα ξεναγήθηκαν ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ μουσείου. Ἀφοῦ ἔπαιξαν διάφορα παιχνίδια, ἀπολαμβάνοντας τό ὡραιότατο φυσικό περιβάλλον, μέ τά μεγάλα δένδρα, τήν πλούσια βλάστηση καί τά τρεχούμενα νερά, οἱ μαθητές μέ τούς συνοδούς τους ἐπέστρεψαν στήν Τρίπολη. Ἡ Κατηχήτρια εὐχαρίστησε θερμά, τούς μικρούς μαθητές γιά τή συμμετοχή τους καί τούς ἀπέδωσε ἀναμνηστικά ἐνδεικτικά γιά τήν παρακολούθηση τῶν μαθημάτων. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, τούς γονεῖς, τούς συνεργάτες καί ὅλους τούς συντελεστές τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου καί εὐχήθηκε τήν ἑπόμενη Κατηχητική χρονιά, μετά τό καλοκαίρι, τόν ἐρχόμενο Ὀκτώβριο καί ἀπό τήν Κυριακή του Σπορέως, νά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί, μέ ἀκόμη περισσότερους μαθητές τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, γιά νά συνεχίσουμε τό ὡραιότατο αὐτό ἔργο, τό τόσο σημαντικό καί τό τόσο ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο στήν ἐποχή μας.
Ἀπό τήν ἐκδρομή τῆς λήξεως τῶν μαθημάτων τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
(Μονή Αἰμυαλῶν, 29/4/2017).
Ἱερά Ἀγρυπνία τέλεσε ἡ Ἱ. Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας στόν Μητροπολιτικό  μας Ναό τή Δευτέρα 15/5/2017 ἀπό ὥρας 9ης βραδυνῆς, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐξετάσεων ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως, Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων καί Πανεπιστημίων, ὥστε μέ τή φώτιση τοῦ Θεοῦ τά διαγωνιζόμενα παιδιά μας νά πορευθοῦν μέ ἐπιτυχία στόν δρόμο τῆς γνώσεως, μέ ἐφόδιο τήν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. Μετεῖχαν ὁ φιλόχριστος Λαός μας, οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν καί κυρίως ἡ μαθητιῶσα καί σπουδάζουσα νεολαία μας, συμπροσευχόμενοι ὑπέρ τῆς προόδου τῶν νέων βλαστῶν μας, πού εἶναι καί ἡ ἐλπίδα τοῦ Γένους μας.
Μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, ἀλλά καί μέ ἐξαι­ρετική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν καί φέτος οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Πολιούχων μας ἁγίων Νεομαρτυρων Δημητρίου καί Παύλου στήν Τρί­πολη. Οἱ συμμετέχοντες Ἀρχιερεῖς, πού προεξῆρχαν τῆς ἑορτῆς, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Ἀρχές, ἀλλά καί ὁ φιλόχριστος Λαός, πού συμμετεῖχε στήν ἑορτή, ἐπιβεβαίωσαν τόν λόγο τῆς Γραφῆς: «ἑορταζομένων Ἁγίων εὐ­φραίνονται λαοί». Τήν Κυριακή 21/5/2017, στίς 7:30 μ.μ., στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου καί Προφήτου Ἡλιοῦ, ἔγινε ἡ ὑποδοχή τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων ἀπό τήν Ἱ. Μονή Βαρσῶν καί τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὅπου φυλάσσονται. Στόν Μέγα πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ἐνῶ συμμετεῖχαν ἐπίσης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ.κ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Λήδρας κ.κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ Κύπρου) καί Κερνίτσης κ.κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, καθώς καί ὁ Ποιμενάρχης μας Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Στό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, πού τελέστηκε τό πρωί τῆς Δευτέρας 22/5/2017, λειτούργησαν οἱ παραπάνω Ἀρχιερεῖς καί ἐπί πλέον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ, ὁ ὁποῖος καί προεξῆρχε. Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, μέ τόν μεθεόρτιο πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο μετεῖχαν οἱ παραπάνω Ἀρχιερεῖς. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα ἡ Λιτανεία τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων στούς δρόμους τῆς Τριπολιτσᾶς, ὅπου καί εἶχαν περπατήσει καί οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες, μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τῆς Φιλαρμονικῆς, τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῶν Ἀρχόντων τοῦ τόπου, τῆς μαθητιώσας νεολαίας, Συλλόγων, Φορέων, ὀργανώσεων, λοιπῶν προσκεκλημένων πρός τοῦτο καί ἑκατοντάδων φιλέορτων χριστιανῶν μας, τόσο ἀπό τήν Τρίπολη, ὅσο καί ἀπό τούς ὅμορους Νομούς.
Ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία γιά μία ἀκόμα χρονιά νά συναχθοῦμε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, στήν θέση «Βράχος τῆς Ἀναλήψεως» ἄνω τῆς Τριπόλεως, Ἐξωκκλήσιο τό ὁποῖο ἔχουν ὑπό τήν προστασία τους οἱ φίλοι καί τά μέλη τοῦ «Συλλόγου τῶν Ἀρκάδων Ὀρειβατῶν καί Οἰκολόγων». Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 24/5/2017 τό ἑσπέρας, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ λιτάνευση τῆς ἁγίας Εἰκόνος τῆς Ἀναλήψεως, παρουσίᾳ πλήθους φιλέορτων χριστιανῶν, ἐνῶ ἀνήμερα ἀπό πρωίας τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία. Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως εἶναι τό ἐπισφράγισμα τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ καί τό θριαμβευτικό ἐπιστέγασμα τῶν ὅσων ἔπραξε ὁ Κύριος ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός ἀνελήφθη ἐν δόξῃ, σύμφωνα μέ τό θεῖο σχέδιο, ἑνώνοντας τή γῆ μέ τόν οὐρανό καί τούς ἀνθρώπους μέ τόν Θεό. Ἡ Ἀνάληψη δέν σημαίνει, βεβαίως, χωρισμό τοῦ Κυρίου ἀπό τούς ἀγαπημένους Του Μαθητές καί τούς ἀνθρώπους γενικά, ἀφοῦ καί μετά τήν Ἀνάληψή Του ὁ Κύριος παραμένει κοντά μας, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσή Του: «Καί ἰδού ἐγώ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».
Προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Ἀθήνα πραγματοποίησε ὁ Μητροπολιτικός μας Ναός τήν Τρίτη 30/5/2017, μέ προορισμό τόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ ὁμωνύμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς, ὅπου εἶχαν μεταφερθεῖ ἀπό τή Βενετία γιά προσκύνημα ἱερά Λείψανα τῆς ἁγίας Ἰσαποστόλου Ἑλένης καί τεμάχιο Τιμίου Ξύλου ἀπό τόν ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐκδρομῆς ἦταν οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας καί π. Ἰωάννης Σουρλίγγας. Ἡ μεταφορά τῶν χαριτόβρυτων λειψάνων τῆς ἁγίας Ἑλένης γιά πρώτη φορά στήν Ἑλλάδα ἔχει χαρακτηριστεῖ ἱστορικό γεγονός. Ἡ ἐνορία μας θέλησε νά συμετάσχει στό γεγονός, δίνοντας τήν εὐκαιρία σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά προσκυνήσουν καί νά λάβουν τή Χάρη τῆς Ἁγίας. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἁγία Ἑλένη εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί ἡ μνήμη τῶν δύο Ἁγίων τιμᾶται ἀπό κοινοῦ στίς 21 Μαΐου. Γεννήθηκε γύρω στό 247 μ.Χ. καί, λόγω τῶν πολλῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν χαρισμάτων της, ἔγινε σύζυγος τοῦ μετέπειτα αὐτοκράτορος Κωνσταντίου Χλωροῦ. Ὡς χριστιανή, μετέδωσε τή χριστιανική πίστη στό γιό της Κωνσταντῖνο. Ἀργότερα, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος ἔγινε αὐτοκράτορας, ἡ ἁγία Ἑλένη ἀναγορεύτηκε σέ Αὐγούστα (αὐτοκράτειρα) καί ἄρχισε ἕνα κολοσσιαῖο ἔργο ἀνοικοδομήσεως χριστιανικῶν Ναῶν καί ἱερῶν Προσκυνημάτων. Ἀποκορύφωση τοῦ ἔργου της ἦταν ἡ εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ ἀνοικοδόμηση τῶν πανιέρων Προσκυνημάτων στά Ἱεροσόλυμα. Ἐπέστρεψε στή Νικομήδεια, ὅπου ἐκοιμήθη τό 329 μ.Χ. σέ ἡλικία 80 ἤ 81 ἐτῶν καί ἐκηδεύθη μέ βασιλικές τιμές. Ἀργότερα τό ἱερό Λείψανό της μετεφέρθη στήν Κωνσταντινούπολη καί ἐτάφη στόν Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Σήμερα τά περισσότερα λείψανα τῆς Ἁγίας φυλάσσονται στή Βενετία στή λειψανοθήκη σέ σχῆμα ἀνθρωπίνου σώματος, πού εἶχε μεταφερθεῖ στή χώρα μας γιά προσκύνηση, μικρά τεμάχια λειψάνων τῆς Ἁγίας, ὅμως, ὑπάρχουν καί σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Κυριακή 11/6/2017 στό ἱερό Ἐξωκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου τῶν Δικαστικῶν, πού βρίσκεται στή θέση «Ἄλσος Θέμιδος» στό 2ο χιλ. ἐπί τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Τριπόλεως - Συλίμνας, τίμησαν τή μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων οἱ Δικαστικοί καί Εἰσαγγελικοί Λειτουργοί, οἱ Δικηγόροι, οἱ Δικαστικοί Ὑπαλλήλοι καί εὐσεβεῖς Χριστιανοί τῆς πόλεώς μας. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Σάββατο 10/6/2017 καί ἀπό ὥρας 7ης μ.μ., τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 11/6/2017, τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέ Ἀρτοκλασία.
Μέ κάθε θρησκευτική μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε καί φέτος στήν Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 4/6/2017, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στόν Μητροπολιτικό μας Ναό. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε, κατά τό τυπικό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ἑσπερινός της Γονυκλισίας καί διαβάσθηκαν ἀπό τόν Μητροπολίτη καί τούς Ἱερεῖς οἱ προκαθορισμένες εὐχές τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Μέ τήν Ἀνάληψή Του ὁ Χριστός ἀνέβασε τήν ἀνθρώ­πινη φύση στόν θρόνο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί τήν πρόσφερε ὡς ἐκλεκτό δῶρο γιά λογαριασμό μας. Ἔτσι, ἡ συμφιλίωση πού πραγματοποιήθηκε μέ τή θυσία τοῦ Χρι­στοῦ, ὁλοκληρώθηκε, καί ὁ Θεός, σάν ἐπισφράγισμα αὐτῆς τῆς συμφιλιώσεως, ἀπέστειλε καί συνεχίζει νά ἀποστέλλει τό Ἅγιο Πνεῦμα στόν κόσμο, ὡς πολύτι­μο δῶρο.  Πεντηκοστή ὀνομάζεται ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος στούς Ἀποστόλους, ἡ εὐλογία καί θεία φώτιση, τήν ὁποία ἔλαβαν, πενήνητα ἡμέρες ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Σέ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος, κάθε χρόνο οἱ Χριστιανοί ἑορτάζουν μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, κι αὐτό γιατί, θεολογικά, ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς διαμοιράσθηκαν στούς Μαθητές πύρινες γλῶσσες, γλῶσσες πού ἔμοιαζαν μέ φωτιά, «ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύ­ματος Ἁγίου», ἄρχισαν τό κήρυγμα τῆς σωτηρίας καί πλέον ἔπρεπε νά πορευθοῦν σ' ὅλο τόν κόσμο καί νά κηρύξουν σ' ὅλες τίς γλῶσσες τό Εὐαγγέλιο. Χαριτώθηκαν τόσο καί φωτίσθηκαν, ὥστε ἄρχισαν νά μιλοῦν «γιά τά θαυμαστά ἔργα τοῦ Θεοῦ», γεγονός πού ἔγινε ἀντιληπτό ἀπό Ἰουδαίους καί προσηλύτους, πού ἦταν στήν Ἱερουσαλήμ. Ὡς ἀποτέλεσμα, ἔπειτα καί ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Πέτρου, βαφτίστηκαν ἐκείνη τήν ἡμέρα χιλιάδες νέα μέλη τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου