Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινωθέν Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων - Αγγλικανών (21/10/2017)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ

14 - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Εἰς τό ὄνομα της Ἁγίας Τριάδος, καί μέ τίς εὐλογίες καί ὁδηγίες τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Διεθνής Ἐπιτροπή τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν συνῆλθε εἰς τήν Sliema, τῆς Δημοκρατίας τῆς Μάλτας, ἀπό 14 ἕως 21 Ὀκτωβρίου 2017, ὑπό τήν συμπροεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Armagh της Ἰρλανδίας κ. Richard Clarke (Ἐκκλησία Ἰρλανδίας) καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο).

Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Διαλόγου ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες της στήν Ἀγγλικανική Κοινωνία καί στήν Ἐπαρχία της στήν Εὐρώπη γιά τήν ἄρτια καί θερμή φιλοξενία. Ἐπίσης καλωσόρισε τόν Νέο Ὀρθόδοξο συμπρόεδρο της, τόν Μητροπολίτη Ἀθηναγόρα καί τόν νέο ἐκπρόσωπο τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, καθώς ἐπίσης καί τά νέα μέλη τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας.
Οἱ καθημερινές ἐργασίες της Ἐπιτροπῆς πλαισιώνονταν μέ προσευχή. Τήν Κυριακή, 15ην Ὀκτωβρίου, σύσσωμα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς παρακολούθησαν τήν Εὐχαριστιακή Σύναξη τῶν Ἀγγλικανῶν στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή Βαλέτα, καί τήν Τρίτη, 17ην Ὀκτωβρίου, τήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐπίσης στή Βαλέτα, πού ὑπάγεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἰταλίας καί Μελίτης (Μάλτας) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ὅπως συμφωνήθηκε κατά τήν τελευταία συνεδρίασή της εἰς τήν Armagh, ἡ Ἐπιτροπή συνέχισε τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη του ἔργου της γιά τή θεολογική κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τοῦ συμφωνηθέντος κειμένου της, Κατ’ Εἰκόνα καί καθ’ Ὁμοίωσιν Θεοῦ: Πρός μίαν Ἐλπιδοφόρον Ἀνθρωπολογία (Buffalo 2015).
Τό ἔργο αὐτό ἐπικεντρώθηκε ἐφέτος στίς πρακτικές συνέπειες τοῦ Συμφωνηθέντος Κειμένου, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στά πολύπλοκα καί πιεστικά ζητήματα περιβάλλοντος καί οἰκολογίας ἀφ’ ἑνός, καί στό βιολογικό τερματισμό τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, δηλαδή στό προβλῆμα τῆς εὐθανασίας, ἀφ’ ἑτέρου.
Τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς συζήτησαν σέ ὁλομέλεια τέσσερεις κύριες εἰσηγήσεις ἐπάνω στά ζητήματα αὐτά, ὡς καί ἀπαντήσεις σέ αὐτές, δύο ἀπό Ἀγγλικανούς καί δύο ἀπό Ὀρθοδόξους.
Ἐπίσης ἀνάθεσαν σέ ὡρισμένα μέλη της νά προετοιμάσουν προσχέδιο κοινοῦ κειμένου τό ὁποῖο θά περιέχει τίς ἀπόψεις πού διατυπώθηκαν στίς εἰσηγήσεις, στίς ἀπαντήσεις καί στίς συζητήσεις γύρω ἀπό τά δύο αὐτά κύρια ζητήματα.
Τό προσχέδιο αὐτό θά ἀποτελέσει τή βάση γιά περαιτέρω ἐπεξεργασία τῶν δυό αὐτῶν ζητημάτων καί στή διατύπωση τελικοῦ κειμένου πού θά συμφωνηθεῖ ἀπό κοινοῦ.
Τέλος, ἡ Ἐπιτροπή ὁλοκλήρωσε τό ἔργο της, παρατηρώντας ὅτι στό πλαίσιο τῶν συζητήσεών της ἐπιτεύχθηκε σημαντικό ποσοστό θεολογικῆς ὁμογνωμίας στά θέματα πού ἐξετάστηκαν.

Τά κείμενα πού ἐξετάστηκαν στή συνάντηση αὐτή ἦταν τά ἀκόλουθα:

Οἰκολογία: Ὀρθόδοξη Θεολογική προσέγγιση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Valentin Vasichko (Πατριαρχεῖο Μόσχας), καί ἀπαντήσεις ἀπό τόν Αἰδεσ/τατο Δρα Canon John Gibaut (Ἀγγλικανό συγγραμματέα) καί Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας).
«Καί ἦταν καλά...»: Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐθραυστότητα τῆς Δημιουργίας ἀπό τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Δρα Οὐμπέρτο Maiztegui Goncalves τοῦ Porto Alegre, καί ἀπαντήσεις ἀπό τόν Ἀγγλικανό Ἐπίσκοπο Graham Usher of Dudley καί τόν Καθηγητή Δρα Μιλτιάδη Κωνσταντίνου (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος).
Εὐθανασία: Ἀγγλικανικές προσεγγίσεις γιά τόν θάνατο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Δρα Richard Clarke τῆς Armagh καί τῆς Αἰδεσ/τατης Canon Δρος Σάρας Rowland Jones, μέ ἑρμηνευτικές προσεγγίσεις της ἀπό τόν Δρα Alison Joyce τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καί τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Jonathan Hemmings (Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας).
Ὀρθόδοξη προσέγγιση στήν Εὐθανασία ἀπό τόν Πρωτοπρεσβύτερο καθηγητή κ. Γεώργιο Διον. Δράγα (Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων), καί ἀπαντήσεις ἀπό τόν Ἀγγλικανό Αἰδεσ/τατο Canon Philip Hobson OGS καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο (Ἐκκλησία τῆς Κύπρου).
Ὅσον ἀφορᾶ στά περιβαλλοντικά ζητήματα καί στήν οἰκολογική κρίση πού ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος μας σήμερα, ἡ Ἐπιτροπή ἀναγνώρισε τήν μεγάλη συμβολή τῶν ἀπόψεων καί τῶν διακηρύξεων ἀμφοτέρων τῶν ἡγετῶν, ὀρθοδόξων καί ἀγγλικανῶν, κατά τά τελευταῖα χρόνια καί τῆς αὐξανόμενης δέσμευσης τῆς σημερινῆς κοινωνίας γιά περιβαλλοντική δικαιοσύνη καί βιωσιμότητα του πλανήτη μας.
Ἡ Ἐπιτροπή τίμησε τούς δεσμούς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μέ τή Μάλτα, μέ ἐπισκέψεις καί προσκυνήματα στά μέρη ὅπου πέρασε, ὅπως τό Σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Παύλου στό Ραμπάτ, πού συνδέεται μέ τήν παρουσία τοῦ Ἀπόστολου στό νησί μετά τό ναυάγιό του στό ταξίδι πρός τήν Ρώμη (Πράξεις 27 καί 28).
Τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἔγιναν κοινωνοί τῆς σπουδαίας φιλοξενίας τῶν κατοίκων του νησιοῦ, ὅπως αὐτό ἔγινε καί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο (Πράξεις 28.2).
Ἐπισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στόν ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Παύλου στή Mdina καί στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Waleta.
Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Μάλτας κ. Charles Jude Scicluna φιλοξένησε τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς στήν ἀρχιεπισκοπική κατοικία του μέ παράθεση ἐπίσημου δείπνου.
Ἡ ἐπίσκεψη αὐτή σημαδεύτηκε ἀπό τήν δολοφονία τῆς δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia. Τήν τελευταία ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν της ἡ Ἐπιτροπή παρευρέθη σέ δεξίωση τήν ὁποία παραχώρησε κά Marina, Lady Marks.
Στήν τελική της συνεδρίαση ἡ Ἐπιτροπή ἐξέφρασε τήν εἰλικρινῆ της εὐγνωμοσύνη πρός τόν ἀπερχόμενο Ὀρθόδοξο συμπρόεδρο, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Διοκλείας κ. Κάλλιστο καί τά λοιπά ἀπερχόμενα μέλη της.
Ἡ ἑπόμενη συνάντηση γιά τήν συνέχεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διαλόγου θά πραγματοποιηθεῖ τόν Ὀκτώβριο του 2018, μέ τήν εὐθύνη τῆς διοργάνωσης ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό νησί τῆς Κύπρου.

Τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς:

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰρλανδίας Δρ. Richard Clarke, Ἀγγλικανός Συμπρόεδρος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος

Ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Jonathan A. Hemmings, Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής κ. Γεώργιος Δράγας, Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Valentin Vassechko, Πατριαρχεῖο Μόσχας
Ἐλλογ. Καθηγητής Δρ Bogdan Lubardic, Πατριαρχεῖο Σερβίας
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τιργοβιστίου κ. Νήφων, Πατριαρχεῖο Ρουμανίας
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Giorgi Zviadadze, Πατριαρχεῖο Γεωργίας
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρῆστος Χρηστάκης, Συγγραμματεύς
Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλής

Ἐκπρόσωποι της Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας:

Σεβασμιώτατος Δρ. Phillip Aspinall, Ἀρχιεπίσκοπος Brisbane, Αὐστραλία
Θεοφιλέστατος Δρ. Humberto Maiztegui Goncalves, Ἐπίσκοπος Porto Alegre, Βραζιλία
Θεοφιλέστατος Graham Usher, Ἐπίσκοπος Dudley Graham Usher, Ἀγγλία
Canon Δρ Alison Joyce, Ἐκκλησία της Ἀγγλίας
Canon Dr Sarah Rowland Jones, Ἐκκλησία Οὐαλίας
Canon Philip Hobson OGS, Ἀγγλικανική Ἐκκλησία τοῦ Καναδά
Gcebile Phumzile Gina, Ἀγγλικανική Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Michael Lewis, Κύπρου, Ἱεροσολύμων καί Μέσης Ἀνατολῆς
Canon Hosam Naoum, Ἐπισκοπική Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καί Ἀραβικοῦ Κόλπου
Marc Billimoria, Ἐκκλησία τῆς Κεϋλάνης (Ceylon)
Canon Dr John Gibaut, Συγγραμματεύς
Αἰδ/ος Neil Vigers, Ὑπεύθυνος διοργάνωσης

Member Unable to Attend:

Ὁ Σεβασμιώτατος Dr Rowan Williams, Representative of the Archbishop of Canterbu

ΠΗΓΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Στή θέση αὐτήΟἰκουμενική Κίνησις») ἀναρτῶνται πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ἐπίσημα κείμενα, ἀναφερόμενα στόν Διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ διάφορες Χριστιανικές Ὁμολογίες, ἀκόμη καί ἄν δέν ἐκφράζουν ἀκριβῶς ὀρθῶς τό φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου