Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Βουδδιστική «πνευματικότητα» και Ορθόδοξη πίστη


ΤΕΥΧΟΣ 83              ΤΡΙΠΟΛΙΣ           ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΒΟΥΔΔΙΣΤΙΚΗ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Ο βουδδιστικές αρέσεις στήν ποχή μας

Μεταξύ τν πολλν αρετικν καί παραθρησκευτικν μάδων, πού δρον τά τελευταα χρόνια στή χώρα μας, εναι και ο ποικίλες βουδδιστικές αρέσεις. Ο αρέσεις ατές μφανίζονται, συνήθως, στίς δυτικές κοινωνίες ς φορες μις λλης, ψηλότερης δθεν, «πνευματικότητας». νθρωποι πογοητευμένοι πό τόν δυτικό τρόπο ζως καί τά διέξοδά του, νέοι μέ γνήσιες πνευματικές ναζητήσεις, καταφεύγουν κε, μέ τήν λπίδα νά νακαλύψουν κάτι καλύτερο καί αθεντικότερο. Ο περισσότεροι, μως, γίνονται θύματα τς προπαγάνδας καί το ντυπωσιασμο τν αρέσεων ατν, ο ποες μφανίζονται καί δρον μέ διάφορα προσωπεα, πως θά δομε στή συνέχεια.

Στή χώρα μας, ο βουδδιστικές αρέσεις πιχειρον νά ντιπαραβάλλουν τίς διάφορες τεχνικές σκησης καί διαλογισμο πού χρησιμοποιον, μέ τήν ρθόδοξη πνευματικότητα. Σ’ ατόν κριβς τόν σκοπό πέβλεπε πόπειρα γνωστς βουδδιστικς αρεσης νά δρύσει μεγάλο μοναστικό Κέντρο (βουδδιστικό μοναστήρι) στόν Χολομντα τς Χαλκιδικς, στήν εσοδο σχεδόν το γίου ρους. μως, στόν λλαδικό χρο, πνευματικότητα πού καλλιεργεται στό γιο ρος, στά ρθόδοξα μοναστήρια, σέ νορίες κ.λπ., χει σχυρές βάσεις καί ποτελε ζσα πραγματικότητα. Τό διο σχύει καί στίς πόλοιπες ρθόδοξες χρες. Γι’ ατό πάρχουν κόμη σχυρές ντιστάσεις στίς μάδες, πού προβάλλουν λλες μορφές «πνευματικς» ζως. στόσο, κινδυνεύουν σοβαρά σοι χουν ποκοπε ποξενωθε πό τή ζωντανή Παράδοση τς ρθοδοξίας, πηρεασμένοι πό τό ρεμα τς δυτικς κκοσμίκευσης καί πό σύγχρονες περπροοδευτικές, δθεν, ντιλήψεις.
Εναι γεγονός, τι στίς κοινωνίες τς Ερώπης καί τς μερικς νθιση τν βουδδιστικν αρέσεων, λλά καί κάθε εδους θρησκευτικν μάδων νατολικς προέλευσης, εναι κάτι φυσικό καί ναμενόμενο. δυτικός πολιτισμός, μέ τήν κατεύθυνση πού κολούθησε μετά τήν ναγέννηση καί τόν Διαφωτισμό, ρνήθηκε τίς χριστιανικές ρίζες του καί κάθε ναφορά στόν Θεό. «πνευματικότητά» του συρικνώθηκε στά στενά ρια τς νθρώπινης λογικς. Θεός, κόμη καί ταν δέν πορρίπτεται, εναι να πλό περιεχόμενο το νθρώπινου λόγου. νθρωπος πίστεψε τι μόνο μέ τόν λόγο καί μέ τίς δικές του δυνάμεις θά λύσει λα του τά προβλήματα, τά προσωπικά, τά κοινωνικά, τά παγκόσμια. μως, τά προβλήματα καί τά διέξοδα παραμένουν, αξάνονται καί πολλαπλασιάζονται, μέ ποτέλεσμα νά δημιουργεται να τεράστιο πνευματικό κενό καί νά κυριαρχε μιά πέραντη πογοήτευση. Ατό κριβς τό κενό πιχειρον νά καλύψουν ο σύγχρονες αρέσεις.
Κάποιες βουδδιστικές μάδες προσπαθον νά συμβιβάσουν τήν ρθόδοξη πνευματικότητα μέ τίς διδασκαλίες καί τίς τεχνικές το Βουδδισμο. σχυρίζονται τι δέν πάρχουν οσιαστικές διαφορές μέ τόν Χριστιανισμό καί τι ησος Χριστός ταν νας «φωτισμένος» νθρωπος, πως καί Βούδδας. πειδή λα ατά προκαλον τεράστια σύγχυση μεταξύ τν ρθοδόξων πιστν καί συνιστον σοβαρό πνευματικό κίνδυνο, εναι παραίτητο νά δομε τί κριβς εναι Βουδδισμός καί ποιός χαρακτήρας τς «πνευματικότητας» πού προωθε. νας πί πλέον λόγος, πού καθιστ ναγκαία τήν ναφορά στό θέμα, εναι ραγδαία ξάπλωση τν βουδδιστικν μάδων κόμη καί στήν περιοχή μας, καθώς καί προσπάθεια πού γίνεται νά δρυθε μοναστικό Κέντρο (βουδδιστικό μοναστήρι) σέ περιοχή τς ρκαδίας.

Βουδδισμός καί ο ντιλήψεις του

Βουδδισμός εναι θρησκεία, χωρίς συγκεκριμμένη διδασκαλία καί κοινς ποδεκτά δόγματα. Συνίσταται σέ πολλές σχολές, τάσεις καί πρόσωπα, μέ ντιλήψεις πού παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. στόσο, πάρχουν κοινά στοιχεα σέ λες τίς βουδδιστικές κινήσεις. λες τιμον τόν στορικό Βούδδα, δηλαδή τόν πρίγκιπα Σιντάρτα Γκαουτάμα, πού ζησε στό σημερινό Νεπάλ πιθανώτατα πό τό 563 ς τό 488 π.Χ., καί ποδέχονται τίς βασικές ντιλήψεις του γιά τόν πόνο καί τή θεραπεία του. Ο βουδδιστές πιστεύουν τι Σιντάρτα Γκαουτάμα, φο «φωτίστηκε» διος («βούδδας» σημαίνει «φωτισμένος»), παρέδωσε μιά διδασκαλία μέθοδο, πού δηγε στόν «φωτισμό» καί στή «λύτρωση». Κάθε νθρωπος μπορε νά γίνει «βούδδας», δηλαδή «φωτισμένος».
Τό ἄγαλμα τοῦ Βούδδα κοσμεῖ ναούς καί οἰκίες Βουδδιστῶν πιστῶν, γιά νά προσφέρεται ἐνώπιόν του λατρεία.
διδασκαλία ατή συνοψίζεται σέ τέσσερις «εγενες λήθειες», πού εναι ο ξς: α) ζωή εναι πόνος. Κατά τή διαπίστωση το Βούδδα, λα στή ζωή εναι πίπονα: γέννηση, θάνατος, σθένεια, χωρισμός πό γαπημένα πρόσωπα, μή κανοποίηση τν πιθυμιν μας. β) Ατία το πόνου εναι πιθυμία. Πρόκειται γιά τήν πιθυμία τή δίψα γιά τήν δια τή ζωή. Ατή φείλεται στήν γνοια τι τό γώ μας δέν εναι κάτι ληθινά παρκτό καί τι οτε τά πράγματα πού μς περιβάλλουν εναι ντως παρκτά. μεγαλύτερη πλάνη στόν νθρωπο εναι τό νά θεωρήσει τόν αυτό του σάν αθύπαρκτη καί νεξάρτητη ντότητα, κάτι πού προκαλε τήν προσκόλληση στά πράγματα. γ) Θεραπεία το πόνου εναι ξάλειψη τς πιθυμίας. Μέ τήν ξάλειψη τς πιθυμίας ξαλείφεται καί πόνος. Ατό πιτυγχάνεται ταν ντιμετωπιστε ρίζα λων τν προβλημάτων, πού εναι γνοια. γνώση τς ληθινς φύσης μας θά μς πελευθερώσει πό τήν τέρμονη λυσίδα γεννήσεων καί θανάτων, ποία στίς νατολικές θρησκεες νομάζεται «σαμσάρα». δ) μέθοδος γιά τήν ξάλειψη τς πιθυμίας εναι «κταπλή δός». Ατή συνίσταται στήν ρθή ντίληψη, ρθή πόφαση, ρθή μιλία, ρθή συμπεριφορά, ρθή ζωή, ρθή προσπάθεια, ρθή σκέψη καί ρθό διαλογισμό.
Εναι σαφές τι, σο «εγενες» καί ν φαίνονται ο θεμελιώδεις «λήθειες» το Βουδδισμο, προϋποθέτουν μιά βαθιά ρνηση γιά τή ζωή, πού σοδυναμε μέ πνευματική καί φυσική ατοκτονία. λη ζωή ξιολογεται ρνητικά καί θεωρεται χωρίς κανένα πολύτως νόημα, ν πιθυμία γιά ζωή πορρίπτεται ς ρίζα κάθε κακο. Κάθε νθρώπινη δραστηριότητα κρίνεται ρνητικά, γιατί νισχύει τή δίψα γιά ζωή. δανικό εναι πραξία καί ποχή πό τό κοινωνικό γίγνεσθαι. Καί μόνο ατή ντίληψη θέτει τόν Βουδδισμό σέ χρο ντελς συμβίβαστο μέ τόν Χριστιανισμό, λλά καί μέ τίς ρχές το σύγχρονου πολιτισμο.
Γιά κατανοήσουμε τή βουδδιστική πίστη, πρέπει νά γνωρίζουμε τι Βουδδισμός προλθε πό τούς κόλπους το νδουϊσμο καί διατηρε τίς βασικές ντιλήψεις του γιά τόν κόσμο. τσι, λες ο βουδδιστικές μάδες δέχονται τίς διδασκαλίες γιά τή μετενσάρκωση καί τό κάρμα. Μετενσάρκωση εναι ντίληψη τι να ν, μετά τόν σωματικό του θάνατο, πανέρχεται στή ζωή μέ να λλο σμα. Ατό γίνεται πειρες φορές, μέ ποτέλεσμα τά πάντα νά γκλωβίζονται σέ ναν κύκλο γεννήσεων καί θανάτων («σαμσάρα»). μορφή μέ τήν ποία θά γίνει πόμενη μετενσάρκωση ξαρτται πό τό κάρμα. Ατό εναι μιά οσία, θετική ρνητική, πού συσσωρεύει κάποιος μέ τίς πράξεις του, τίς καλές τίς κακές. Τό κάρμα συσσωρεύεται πό τήν παροσα καί τίς προηγούμενες ζωές καί κολουθε στίς πόμενες. π’ ατό ξαρτται, ν κάποιος πανέλθει στή ζωή ς νθρωπος, ς ζο ς «θεός» («θεοποιημένος» νθρωπος). Βουδδισμός δέν ποδέχεται τήν παρξη Θεο θεν, λλά μόνο τήν παρξη «θεοποιημένων» νθρώπων, δηλαδή κάποιων πού φτασαν στόν «φωτισμό» στήν «κατάσταση Βούδδα», γι’ ατό πολλοί μφισβητον τι Βουδδισμός ποτελε θρησκεία.
Στόν νθρωπο δέν πάρχει μιά βαθύτερη πνευματική οσία, πού μεταφέρεται πό παρξη σέ παρξη. Δέν πάρχει ψυχή τό atman το νδουϊσμο. νθρωπος εναι anata (μή ψυχή). ,τι μεταφέρεται, εναι μόνο τυφλή δίψα γιά παρξη, πού κατευθύνεται πό τό κάρμα. Σκοπός το νθρώπου εναι πελευθέρωση πό τόν τροχό τς σαμσάρα, δηλαδή πό τόν κύκλο τν μετενσαρκώσεων. Γιά νά ξαλειφθε πόνος, πρέπει νά σταματήσει γέννηση, καί γιά νά σταματήσει γέννηση πρέπει νά σταματήσει συσσώρευση πού προέρχεται πό τίς κακές καλές πράξεις μας (κάρμα). ταν κάποιος πελευθερωθε πό κάθε προσκόληση, πού συσσωρεύει κάρμα, φτάνει στό «νιρβάνα», πού θεωρεται κατάσταση «ετυχος νυπαρξίας». Νιρβάνα εναι κατάσταση παλλαγμένη πό τήν τομική παρξη. Ατό σημαίνει τι λύτρωση στόν Βουδδισμό ταυτίζεται μέ τήν πλήρη ξαφάνιση το νθρώπινου προσώπου (,τι προηγουμένως ποκαλέσαμε πνευματική καί φυσική ατοκτονία).
προορισμός ατός πιτυγχάνεται μέ τήν προσφυγή στό «τριπλό καταφύγιο» χρησιμοποιώντας τίς τρες «πολύτιμες πέτρες». Ατές εναι Βούδδας, τό Ντάρμα ( διδασκαλία του) καί Σάνγκα ( κοινότητα τν πιστν). Βούδδας εναι δάσκαλος, πού δείχνει τόν δρόμο γιατρός. Τό Ντάρμα εναι δρόμος γιά τή φώτιση θεραπεία καί Σάνγκα εναι ο βοηθοί γιά τή φώτιση ο νοσοκόμοι. Στόν Θιβετιανό Βουδδισμό προστίθεται καί πόλυτη ξάρτηση πό τόν Λάμα, τόν πνευματικό «δάσκαλο» (γκουρού).

Βουδδιστικές σχολές καί αρέσεις

Ο πιμέρους σχολές το Βουδδισμο διαφοροποιονται κυρίως ς πρός τή μέθοδο πού δηγε στή «φώτιση» στήν «κατάσταση Βούδδα» («κατάσταση Βούδδα» εναι «φώτιση»). Ο κυριώτερες εναι:
α) Σχολή Χιναγιάνα (Μικρό χημα). Εναι διαδεδομένη στήν Κεϋλάνη, τή Βιρμανία καί τήν Ταϋλάνδη καί δέχεται τι νθρωπος μπορε νά λυτρωθε μόνος του, χωρίς ξωτερική βοήθεια πό Θεό θεούς λλους νθρώπους (σύστημα ατοσωτηρίας). πικεντρώνεται στήν ποφυγή ρνητικν πράξεων, πού συσσωρεύουν κάρμα, καί χρησιμοποιε κυρίως τόν διαλογισμό, πως καί λλες βουδδιστικές σχολές. διαλογισμός εναι να εδος «προσευχς» (κριβέστερα, τεχνικς), πού χρησιμοποιον ο νατολικές θρησκεες, καί συνίσταται στήν πολύωρη συγκέντρωση το νο σέ να συγκεκριμένο ντικείμενο.
β) Σχολή Μαχαγιάνα (Μεγάλο χημα). Εναι διαδεδομένη στήν Κίνα, τήν Κορέα, τήν απωνία καί τό Βιετνάμ καί προβάλλει τό δεδες τν Μποντισάτβα (φωτισμένων καί λοκληρωμένων ντων). Πρόκειται γιά «δασκάλους» το παρελθόντος, πού εναι δη στόν «φωτισμό» καί στό νιρβάνα, λλά πανέρχονται στή ζωή μέ τή θέλησή τους, γιά νά βοηθήσουν λλους νθρώπους νά πελευθερωθον πό τόν κύκλο τν μετενσαρκώσεων. Χαρακτηριστική εναι διδασκαλία τς σχολς γιά τό «κενό» καί τήν «κενότητα». Τό «κενό» εναι «πρώτη φύση», μετάβλητη ρχή καί πηγή κάθε ξίας, στήν ποία πρέπει νά πιστρέψουμε. «Κενό» εναι λλειψη ατούσιας παρξης, κατάργηση τς διάκρισης μεταξύ ποκειμένου καί ντικειμένου, παρξης καί μή παρξης, σωτηρίας καί μή σωτηρίας. Πρακτικά ατό σημαίνει καί κατάργηση τς διάκρισης μεταξύ καλο καί κακο: τό κακό εναι λλη ψη το καλο. μπειρία τς «κενότητας» ταυτίζεται μέ τόν «φωτισμό μέ τήν «κατάσταση Βούδδα».
Ὁ Δαλάι Λάμα, πνευματικός ἡγέτης τοῦ Θιβετιανοῦ Βουδδισμοῦ. Ἕνας θεοποιημένος ἄνθρωπος, ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ Βούδδας.
γ) Σχολή Βατζραγιάνα (Διαμαντένιο χημα - Θιβετιανός Βουδδισμός). Πρόκειται γιά μορφή Βουδδισμο, ποία, μέ φετηρία τή βόρεια νδία, διαδόθηκε στό Θιβέτ, στό Νεπάλ καί λλο. Στό Θιβέτ Βουδδισμός πικράτησε πό τόν 7ο μ.Χ. αἰῶνα, κτοπίζοντας τήν ρχέγονη θρησκεία Μπόν, πού πίστευε σέ πνεύματα καί δαίμονες. Τόν 11ο μ.Χ αἰῶνα δρύθηκε μεγάλη μονή Σακύαπα, στόν κάστοτε γούμενο τς ποίας περιλθε νώτατη πνευματική καί πολιτική ξουσία το Θιβέτ. Πνευματικοί «δάσκαλοι» το Θιβετιανο Βουδδισμο εναι ο Λάμα, πού θεωρονται νσαρκώσεις το Βούδδα καί Μποντισάτβα, δηλαδή χουν τήν κανότητα νά νσαρκώνονται συνειδητά μετά τόν θάνατό τους γιά τό καλό τς νθρωπότητας. Σ’ ατούς, κτός πό πόλυτη ποταγή, ποδίδεται καί λατρεία. Πιστεύεται τι τά ροχα τους, τά κομμένα μαλλιά τους κ.λπ. μεταδίδουν κάποια νέργεια «ελογία» καί χουν «αματικές διότητες». Ο μαθητές τά φορον, συνήθως, ς φυλακτά. Σέ κάποιες περιπτώσεις μαθητής καλεται νά κάνει 100.000 μετάνοιες μπροστά στόν Λάμα στήν εκόνα του. πικεφαλς τους εναι Δαλάι Λάμα (Κοσμικός κεανός), νώτατος πνευματικός καί πολιτικός γέτης το Θιβέτ. σημερινός, λικίας 78 τν καί 14ος στή σειρά Δαλάι Λάμα, φυγαδεύτηκε στήν νδία τό 1959, ταν τό Θιβέτ κατελήφθη πό τούς Κινέζους καί πό τότε ζε ξόριστος κε. Θεωρεται νσάρκωση το Μποντισάτβα Τσενρέζι καί πιστεύεται τι χει ξαναγεννηθε πολλές φορές στό Θιβέτ. Θιβετιανός Βουδδισμός πιστεύει στή συντόμευση τς δο πρός τή «φώτιση», μέσω μαγικν πρακτικν καί τεχνικν διαλογισμο.
κτός τν παραπάνω, πάρχουν καί λλες μορφές Βουδδισμο, πως Ταντρικός Βουδδισμός καί τό Ζέν.

Βουδδιστικά κέντρα στήν λλάδα

Στή Δύση διαδίδονται κυρίως μορφές το Θιβεττιανο Βουδδισμο καί στή χώρα μας δρον πολλές τέτοιες μάδες, πού μφανίζονται συνήθως μέ προσωπεα φιλοσοφικν πιστημονικν σωματείων («ταιρεία σιατικν Μελετν», «Κέντρο Θιβετιανς Φιλοσοφίας καί Διαλογισμο» κ..). Στούς τίτλους τν σωματείων ατν πουσιάζει, συνήθως, ρος Ling, πού σημαίνει μοναστήρι. τσι, δέν γίνεται ντιληπτό τι πίσω πό τέτοια σωματεα μπορε νά λειτουργε να βουδδιστικό μοναστήρι «Κέντρο Τρίχρονης πομόνωσης», που τά μέλη γκλείονται, χωρίς καμμία παφή μέ τόν ξω κόσμο γιά 3 τη, 3 μνες καί 3 μέρες!
Γιά παράδειγμα, τό 1988 δρύθηκε, μέ πρωτοβουλία το Δανο Λάμα λε Νυντάλ, τό Κέντρο «Karma Berchen Ling» καί γοράστηκε κταση σέ περιοχή τς ρεινς Κορινθίας κοντά στό Δερβένι, μέ σκοπό τήν νέγερση ναο καί κτιριακο συγκροτήματος γιά τήν γκατάσταση βουδδιστν μοναχν. ς πίσημος φορέας του μφανίζεται τό σωματεο «Διεθνής Σύλλογος Προστασίας το Περιβάλλοντος τς λλάδας». πως βλέπουμε, δέν πάρχει καμμία ντιστοιχία μεταξύ λληνικο καί διεθνος τίτλου τς ργάνωσης, ν στόν λληνικό τίτλο πουσιάζει ρος Ling (μοναστήρι), πως πουσιάζει καί κάθε ναφορά στόν Βουδδισμό. Σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, σκοπός το σωματείου εναι «νάπτυξη τς γάπης τν μελν το σωματείου νεξάρτητα φύλου γιά τήν προστασία το περιβάλλοντος καί διάδοση στήν λλάδα καί στό ξωτερικό τς δέας τς προστασίας τν λληνικν δασν πό τίς πυρκαϊές, τς ναδάσωσης καμένων δασν, τς αξησης το φυσικο πρασίνου, καθώς πίσης τς προστασίας τν λληνικν κτν πό τήν ρύπανση»!
Κάτι νάλογο συνέβη καί μέ τό βουδδιστικό μοναστήρι στόν Χολομντα τς Χαλκιδικς τς ργάνωσης «Karma Rik Drol Ling», τς ποίας λληνικός τίτλος εναι «Κέντρο Πρακτικς Φιλοσοφίας καί Ψυχολογίας» (1989). ργάνωση ξαπάτησε τίς λληνικές ρχές, ξασφαλίζοντας πολεοδομική δεια γιά «παραθεριστικές κατοικίες»!

ρθοδοξη πίστη καί Βουδδισμός

Εναι φανερό τι ο βασικές ντιλήψεις το Βουδδισμο ρχονται σέ πλήρη ντίθεση μέ θεμελιώδεις χριστιανικές λήθειες. Χριστιανισμός πιστεύει τι πάρχει νας καί μόνο Θεός, πιστεύει στήν παρξη καί τήν θανασία τς ψυχς, πιστεύει τι Χριστός εναι Υός το Θεο, μόνος Σωτρας καί Λυτρωτής το κόσμου, ντιλήψεις, τίς ποες σαφς πορρίπτει Βουδδισμός. Ο βουδδιστικές αρέσεις πλήττουν τό κέντρο τς χριστιανικς πίστης, ποβιβάζοντας τό πρόσωπο το ησο Χριστο στό πίπεδο νος «φωτισμένου» νθρώπου, πως Βούδδας ο Λάμα καί ο Μποντισάτβα τν βουδδιστικν μάδων. Μεταξύ ησο καί Βούδδα δέν πάρχει καμμία σχέση. στεος εναι καί σχυρισμός πού διακινεται πό κάποιους κύκλους, τι ησος, στό διάστημα τς ζως του γιά τό ποο δέν πάρχουν πληροφορίες στά Εαγγέλια, πγε στό Θιβέτ, μυήθηκε στίς «λήθειες» το Βουδδισμο καί πέκτησε τήν κανότητα νά κάνει θαύματα. πως εδαμε, τήν ποχή το Χριστο στό Θιβέτ πρχε μιά ρχέγονη πίστη σέ πνεύματα καί δαίμονες, δέ Βουδδισμός φτασε κε 7 αἰῶνες ργότερα!
Ο τεχνικές το Βουδδισμο ( δθεν νώτερη βουδδιστική «πνευματικότητα»), κτός το τι δηγον στήν καταστροφή καί διάλυση το νθρώπινου προσώπου, τό ποο κριβς πιχειρε νά διασώσει ρθοδοξη πίστη (ατό τό νόημα χει χριστιανική ννοια τς «σωτηρίας»), εναι πικίνδυνες πό κάθε ποψη. ς θυμηθομε τήν τρομοκρατική πίθεση τς βουδδιστικς αρεσης «πέρτατη λήθεια» μέ δηλητηριδες έριο στό μετρό το Τόκυο τόν Μάρτιο το 1995, μέ 10 νεκρούς καί 5.000 τραυματίες! ν καί περίπτωση εναι κραία, προϋποθέτει τή βουδδιστική ντίληψη τι οτε δική μας ζωή, οτε ζωή τν λλων χει κάποια ξία. Ο μέθοδοι ατοσωτηρίας το Βουδδισμο κολουθον κριβς τήν προτροπή το διαβόλου στούς Πρωτοπλάστους: «σεσθε ς θεοί», δηλ. μπορετε νά γίνετε θεοί, χωρίς τή βοήθεια το Θεο. Πρακτικά, Βουδδισμός εναι να κράμα εδωλολατρίας (νθρωπολατρίας) καί δαιμονολατρίας.
σύγκριση τς ρθόδοξης πνευματικότητας μέ τίς ποικίλες βουδδιστικές τεχνικές ποκαλύπτει τή σαφή περοχή τς πρώτης. Καί ρθοδοξία κάνει λόγο γιά φωτισμό, λλά δ πρόκειται γιά τόν φωτισμό το γίου Πνεύματος, πού κολουθε τή διαδικασία τς κάθαρσης πό τά πάθη. φωτισμός ατός δέν καταλύει τό νθρώπινο πρόσωπο, λλά ντίθετα τό θεραπεύει πό τή νόσο τς μαρτίας, τό ναδεικνύει καί τό ποκαθιστ στήν αθεντικότητά του. Κατά τήν ρθόδοξη Παράδοση, νθρωπος, γωνιζόμενος ναντίον τν παθν καί τς μαρτίας καί μετέχοντας στά Μυστήρια τς κκλησίας, μπορε νά δε τόν Θεό πό τήν παροσα ζωή, ς θεο καί κτιστο Φς, καί νά μετέχει στίς κτιστες νέργειές Του. Στήν κατάσταση ατή, πού νομάζεται «θεώση», φτάνουν ο γιοι τς κκλησίας, διατηρντας λα τά στοιχεα τς προσωπικότητάς τους. Ο γιοι δέν εναι λλοιωμένες προσωπικότητες, λλά λοκληρωμένες προσωπικότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου